D5 March 2019 – Week 22

“Bạch Mã qua sông tuy là khó Nhưng mà qua được mới là tài”

Trước buổi nói chuyện:
“Tụi em đã sai khi đổ lỗi cho người khác”

Sau buổi nói chuyện:
“Lớp nhận ra bản chất vẫn đề nằm trong chính bản thân mỗi chúng ta”

Lời tự sự:
Mọi phiền muộn bức bối trong lòng của tụi em đã được xua tan sau khi nghe được 2 câu thơ trên.
Trước buổi nói chuyện: chất lượng học của các thành viên ở dạng lơ là, bỏ bê và bất mãn do lượng tiền phạt nhiều. Ấm ức khi các lỗi phạt không đáng nhưng mất tiền nhiều. Tụi em không tự trách bản thân mình mà chung quy vẫn đổ lỗi cho người khác.
Sau khi nghe nói chuyện hôm chủ nhật ngày 05.06.2022, lớp hiểu hơn về cách thức hoạt động và cái sau của từng bản thân. Bản chất vấn đề nằm trong chính bản thân mỗi thành viên trong lớp.
Giải quyết vấn đề: tự quay về thân tâm trí để bồi dưỡng trí tuệ và nhân cách. Cố gắng học tập và đặt ra mục tiêu cho chính bản thân mình.