TD Feb 2019 – Week 22

MISSON Lớp TD Feb 2019 vừa qua đã thực hiện mision tuần 22. Với yêu cầu: “Visit a Pagoda with Expats” lớp đã đi làm nhiệm vụ vào ngày 4/6/2022. Tập thể lớp TD Feb 2019 chưa có kế hoạch cụ thể để đi đến chùa trong lúc trời mưa và dẫn đến việc không hoàn thành mission. Các bạn tham gia cũng chưa đầy đủ. Mong rằng tuần này và các tuần sau nữa lớp sẽ làm tốt hơn và hoàn thiện hơn!

Sau một tuần lớp bị phạt tiền chúc buổi sáng khá nhiều thì tuần vừa rồi các bạn đã nghiệm ra và thực hiện đầy đủ hơn. Thật vui vì các bạn đã hoàn thành tốt. Thử hỏi mỗi sáng tỉnh dậy được nhận nhiều lời chúc như vậy thì thật là vui đúng không các bạn! =)))

Tuần vừa rồi, lớp TD có một số bạn đi học trễ nên bị phạt. Cả lớp thì hầu hết học bài còn chưa kỹ nên tốn tiền khá nhiều và được Thầy cho cơ hội để hẹn ngày lên trả bài lại. Các bạn đã hẹn nhau vào thứ 3 trả bài, gỡ phạt. Không biết sẽ như thế nào đây. Cố lên lớp Feb ơi!